Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Latuda, lurasidonum, tabletki powlekane, 18,5 mg, 28 tabl., EAN: 5909991108670; Latuda, lurasidonum, tabletki powlekane, 37 mg, 28 tabl., EAN: 5909991108762; Latuda, lurasidonum, tabletki powlekane, 74 mg, 28 tabl., EAN: 5909991108878, w kategorii dostępności refundacyjnej: w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, wskazanie: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Wskazanie:

leczenie schizofrenii u dorosłych pacjentów w wieku 18 lat i starszych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.3493.2018.4.PB; PLR.4600.3494.2018.3.PB; PLR.4600.3495.2018.3.PB; 01.10.2018
Pismami znaki PLR.4600.3493.2018.7.MK; PLR.4600.3494.2018.7.MK; PLR.4600.3495.2018.7.MK z dn. 15.11.2018 zawieszono postępownie.
Pismami znaki PLR.4600.3493.2018.9.MK; PLR.4600.3494.2018.9.MK; PLR.4600.3495.2018.9.MK z dn. 28.11.2018 podjęto postępownie.

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie