Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Fumaderm, fumaran dimethylu, tabletki à 120 mg; we wskazaniu: stwardnienie rozsiane

Wskazanie:

stwardnienie rozsiane

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4142.2018.1.SK; 10.10.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie