Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Fumaderm, fumaran dimethylu, tabletki à 120 mg; we wskazaniu: stwardnienie rozsiane

Wskazanie:

stwardnienie rozsiane

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4142.2018.1.SK; 10.10.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 12/2019 do zlecenia 196/2018
(Dodano: 08.02.2019 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.37.2018
(Dodano: 13.02.2019 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 9/2019 do zlecenia 196/2018
(Dodano: 14.02.2019 r.)

go to zlecenie