Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cystagon, mertcaptaminum, kapsułki twarde à 150 mg, we wskazaniu: cystynoza nefropatyczna (ICD-10: E72.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

cystynoza nefropatyczna (ICD-10: E72.0

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4989.2018.1.AK; 11.10.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.422.43.2018
(Dodano: 05.11.2018 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 287/2018 do zlecenia 197/2018
(Dodano: 15.11.2018 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 47/2018 do zlecenia 172/2018
(Dodano: 20.11.2018 r.)

go to zlecenie