Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Darzalex, daratumumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka 400 mg/20 ml, we wskazaniu: leczenie szpiczaka plazmocytowego daratumumabem w skojarzeniu z inhibitorem proteasomu oraz deksametazonem u dorosłego pacjenta ze współistniejącą chorobą Gauchera w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

leczenie szpiczaka plazmocytowego ze współistniejącą chorobą Gauchera

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5072.2018; 15.10.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 277/2018 do zlecenia 198/2018
(Dodano: 17.10.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 45/2018 do zlecenia 198/2018
(Dodano: 17.10.2018 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.42.2018
(Dodano: 16.01.2019 r.)

go to zlecenie