Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imbruvica, ibrutynib, kapsułki twarde à 140 mg we wskazaniu: makroglobulinemia Waldenströma (ICD-10: C88.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

makroglobulinemia Waldenströma (ICD-10: C88.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4728.2017.1.AK; 30.10.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.422.44.2018
(Dodano: 28.11.2018 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 306/2018 do zlecenia 204/2018
(Dodano: 28.11.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 48/2018 do zlecenia 204/2018
(Dodano: 11.12.2018 r.)

go to zlecenie