Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii w zakresie propozycji nowej treści programu lekowego dla leku Spinraza (nusinersen) (w dwóch wariantach - dla populacji do 18 r.ż. oraz w wersji bez ograniczeń wiekowych) oraz ocena populacji i wpływu na budżet.

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.389.2018.PB; 23.10.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 294/2018 do zlecenia 205/2018
(Dodano: 16.11.2018 r.)

go to zlecenie