Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Carbaglu, kwas kargluminowy, tabletki à 200 mg, we wskazaniu: acyduria metylomalonowa (ICD-10: E71.1) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

acyduria metylomalonowa (ICD-10: E71.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4938.2018.1.AK; 09.11.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.45.2018
(Dodano: 29.11.2018 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 308/2018 do zlecenia 206/2018
(Dodano: 16.01.2019 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 50/2018 do zlecenia 206/2018
(Dodano: 10.12.2018 r.)

go to zlecenie