Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Carbaglu, kwas kargluminowy, tabletki à 200 mg, we wskazaniu: acyduria propionowa (ICD-10: E71.1) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

acyduria propionowa (ICD-10: E71.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4942.2018.1.AK; 09.11.2018

Zlecenie dotyczy:

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.46.2018
(Dodano: 03.12.2018 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 307/2018 do zlecenia 207/2018
(Dodano: 06.12.2018 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 49/2018 do zlecenia 207/2018
(Dodano: 10.12.2018 r.)

go to zlecenie