Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cystadrops, merkatamina (cysteamina), krople 5 ml, EAN: 3663502000274, w ramach programu lekowego "Leczenie cystynozy nefropatycznej (ICD-10: E72)"

Wskazanie:

cystynoza nefropatyczna (ICD-10: E72)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.745.2018.11.PB; 15.11.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 208/2018
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 208/2018
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 208/2018
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 208/2018
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 208/2018
pdfUzupełnienie do zlecenia 208/2018

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 208/2018

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 31 stycznia 2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 208/2018

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 11/2019 do zlecenia 208/2018
  (Dodano: 08.02.2019 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 8/2019 do zlecenia 208/2018
  (Dodano: 08.02.2019 r.)

  go to zlecenie