Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nexavar, sorafenib, tabletki à 200 mg, we wskazaniu: rak brodawkowy tarczycy (ICD-10: C73) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak brodawkowy tarczycy (ICD-10: C73)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4957.2018.1.SK; 21.11.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

go to zlecenie