Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mektovi, binimetinib, tabletki powlekane, 15 mg, 84, tabl.; Braftovi, encorafenibum, kapsułki twarde, 50 mg, 28, kaps.; Braftovi, encorafenibum, kapsułki twarde, 75 mg, 42, kaps., w ramach programu lekowego: Leczenie czerniaka enkorafenibem i binimetynibem (ICD-10 C43)

Wskazanie:

czerniak (ICD-10: C43)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.4369.2018.11.PB; PLR.4600.4368.2018.11.PB; PLR.4600.4367.2018.11.PB; 19.03.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 67/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 67/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 67/2019
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 67/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 67/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 67/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 30.05.2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 67/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 45/2019 do zlecenia 67/2019
  (Dodano: 05.06.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 43/2019 do zlecenia 67/2019
  (Dodano: 10.06.2019 r.)

  go to zlecenie