Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mabthera, rituximab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10 mg/ml, we wskazaniu: choroba Devica (ICD-10: G36) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

choroba Devica (ICD-10: G36)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.927.2019.1.AK; 22.03.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 91/2019 do zlecenia 68/2019
(Dodano: 17.04.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 33/2019 do zlecenia 68/2019
(Dodano: 06.05.2019 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.31.2019
(Dodano: 05.08.2019 r.)

go to zlecenie