Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tremfya, guselkumabum, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml, 1, amp.-strzyk. 1 ml, EAN: 5413868113006, we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Wskazanie:

leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10: L 40.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.3284.2018.29; 27.03.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 69/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 69/2019
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 69/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 69/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 69/2019
pdfUzupełnienie do zlecenia 69/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 69/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 07.06.2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 69/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 69/2019, analiza OT.4331.12.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku leku Tremfya (guselkumab) w ramach programu lekowego „Leczenie umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (ICD-10 L 40.0)” – zlecenie nr 69/2019 w BIP Agencji

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Agnieszka Krzyżanowska
  Janssen-Cilag Polska sp. z o.o

  Nie dotyczy

  Wnioskodawca w swoich uwagach odniósł się do zakreślonych części AWA, którą opublikowano w BIP Agencji. Mając na uwadze powyższe odstąpiono od przygotowania komentarza AOTMiT.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 47/2019 do zlecenia 69/2019
  (Dodano: 11.06.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 45/2019 do zlecenia 69/2019
  (Dodano: 24.06.2019 r.)

  go to zlecenie