Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tafinlar, dabrafenibum, kapsułki twarde, 50 mg, 120, kaps.; Tafinlar, dabrafenibum, kapsułki twarde, 75 mg, 28, kaps.; Tafinlar, dabrafenibum, kapsułki twarde, 50 mg, 28, kaps.; Tafinlar, dabrafenibum, kapsułki twarde, 75 mg, 120, kaps.; Mekinist, trametinibum, tabletki powlekane, 0,5 mg, 30 tabl.; Mekinist, trametinibum, tabletki powlekane, 2 mg, 30 tabl., w ramach programu lekowego: Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem(ICD-10 C34)

Wskazanie:

Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem(ICD-10: C34)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

4600.4255.2018.PB; PLR.4600.4254.2018.PB; 29.03.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 70/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 70/2019
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 70/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 70/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 70/2019
pdfUzupełnienie do zlecenia 70/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 70/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 07.06.2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 70/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.13.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktów leczniczych Tafinlar (dabrafenib) oraz Mekinist (trametynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem (ICD-10 C34)”.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Sebastian Bojków
  (Novartis Polska Sp. z o. o.)

  Nie dotyczy

  Wnioskodawca w swoich uwagach odniósł się do zakreślonych części AWA opublikowanej w BIP Agencji, w związku czym odstąpiono od przygotowania komentarza AOTMiT.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 49/2019 do zlecenia 70/2019
  (Dodano: 11.06.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 47/2019 do zlecenia 70/2019
  (Dodano: 05.08.2019 r.)

   

  go to zlecenie