Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Tafinlar, dabrafenibum, kapsułki twarde, 50 mg, 120, kaps.; Tafinlar, dabrafenibum, kapsułki twarde, 75 mg, 28, kaps.; Tafinlar, dabrafenibum, kapsułki twarde, 50 mg, 28, kaps.; Tafinlar, dabrafenibum, kapsułki twarde, 75 mg, 120, kaps.; Mekinist, trametinibum, tabletki powlekane, 0,5 mg, 30 tabl.; Mekinist, trametinibum, tabletki powlekane, 2 mg, 30 tabl., w ramach programu lekowego: Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem(ICD-10 C34)

Wskazanie:

Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem(ICD-10: C34)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

4600.4255.2018.PB; PLR.4600.4254.2018.PB; 29.03.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie