Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ketosteril, Preparat złożony Wapnia (R,S)-3-metylo-2-oksowalerianian (α-ketoanalog DL-izoleucyny) Wapnia 4-metylo-2-oksowalerianian (α-ketoanalog leucyny) Wapnia 2-okso-3-fenylopropionian (α-ketoanalog fenyloalaniny) Wapnia 3-metylo-2-oksomaślan (α-ketoanalog waliny) Wapnia (R,S)-2-hydroksy-4-metylotiomaślan (α-hydroksyanalog DL-metioniny) L-lizyny octan (= L-lizyna) Ltreonina L-tryptofan L-histydyna L-tyrozyna , tabletki powlekane, 630 mg, 100 tabl., kod EAN: 5909990338511 we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego i uzgodnionego z Wnioskodawcą programu lekowego: „Leczenie pacjentów z chorobami nerek ketoaminokwasami (ICD-10: N18)”

Wskazanie:

Leczenie pacjentów z chorobami nerek ketoaminokwasami (ICD-10: N18)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.4520.2018.12.MN; 03.04.2019
Pismem znak: PLR.4600.4520.2018.23.AŁ z dnia 14.05.2019 r. zawieszono postępowanie.

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie