Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Mabthera, rituximab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 10mg/ml we wskazaniu: CAPS - katastrofalny zespół antyfosfolipidowy (ICD-10): M35.8) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

CAPS - katastrofalny zespół antyfosfolipidowy (ICD-10): M35.8)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.612.2019.1.AK; 10.04.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.32.2019
(Dodano: 10.05.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 128/2019 do zlecenia 72/2019
(Dodano: 08.05.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 35/2019 do zlecenia 72/2019
(Dodano: 15.05.2019 r.)

go to zlecenie