Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 40mg we wskazaniu: rak trójkąta zatrzonowcowego (ICD-10: C06.2) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak trójkąta zatrzonowcowego (ICD-10: C06.2)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1875.2019.1.AK; 15.04.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.33.2019
(Dodano: 14.05.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 130/2019 do zlecenia 73/2019
(Dodano: 20.05.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 36/2019 do zlecenia 73/2019
(Dodano: 05.08.2019 r.)

 

go to zlecenie