Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Nexavar, sorafenib, tabletki à 200 mg, we wskazaniu: rak oksyfilny tarczycy (z komórek Hürthla) (ICD-10: C73) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak oksyfilny tarczycy (z komórek Hürthla) (ICD-10: C73)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1889.2019.1.AK; 15.04.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.34.2019
(Dodano: 06.05.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 131/2019 do zlecenia 74/2019
(Dodano: 20.05.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 37/2019 do zlecenia 74/2019
(Dodano: 21.05.2019 r.)

go to zlecenie