Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Revolade, eltrombopagum, tabletki powlekane, 50 mg, 28 tabl., kod EAN: 5909990748235; Revolade, eltrombopagum, tabletki powlekane, 25 mg, 28 tabl., kod EAN: 5909990748204, we wskazaniu wynikającym ze złożonych wniosków refundacyjnych i uzgodnionegoz Wnioskodawcą programu lekowego: „Leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastyczną (ICD-10: D61)”

Wskazanie:

Leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastyczną (ICD-10: D61)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.4395.2018.15.MN; PLR.4600.4394.2018.15.MN; 10.04.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie