Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Revolade, eltrombopagum, tabletki powlekane, 50 mg, 28 tabl., kod EAN: 5909990748235; Revolade, eltrombopagum, tabletki powlekane, 25 mg, 28 tabl., kod EAN: 5909990748204, we wskazaniu wynikającym ze złożonych wniosków refundacyjnych i uzgodnionegoz Wnioskodawcą programu lekowego: „Leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastyczną (ICD-10: D61)”

Wskazanie:

Leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastyczną (ICD-10: D61)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.4395.2018.15.MN; PLR.4600.4394.2018.15.MN; 10.04.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 75/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 75/2019
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 75/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 75/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 75/2019
pdfUzupełnienie do zlecenia 75/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 75/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 24.06.2019 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 75/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 75/2019, analiza OT.4331.15.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  • Revolade (eltrombopag), tabletki powlekane, 50 mg, 28. tabl., kod EAN: 5909990748235;
  • Revolade (eltrombopag), tabletki powlekane, 25 mg, 28. tabl., kod EAN: 5909990748204
  we wskazaniu: w ramach programu lekowego „Leczenie dorosłych chorych na ciężką anemię aplastyczną (ICD10 D61)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Otrzymane, nieopublikowane

  1.

  Sebastian Bojków
  (Novartis Sp. z o.o. )

  nie dotyczy

  Wnioskodawca w swoich uwagach odniósł się do zakreślonych części AWA opublikowanej w BIP Agencji, w związku czym odstąpiono od przygotowania komentarza AOTMiT.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 51/2019 do zlecenia 75/2019
  (Dodano: 26.06.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 49/2019 do zlecenia 75/2019
  (Dodano: 03.07.2019 r.)

  go to zlecenie