Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Qarziba, dinutuksymab beta, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 4,5 mg, 1 fiolka, 1 ml, kod EAN: 5060146291736 we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku w ramach programu lekowego

Wskazanie:

Leczenie dinutuksymabem beta pacjentów z nerwiakiem zarodkowym współczulnym (ICD-10: C47.9 - M9500/3)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.3446.2018.19.NB; 10.04.2019

Zlecenie dotyczy:

weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie