Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii odnośnie wprowadzenia do badań diagnostycznych zlecanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), które mogłyby być wykonywane: badania poziomu ferrytyny - u niemowląt i małych dzieci (z określeniem granicy wieku dzieccka), badania poziomu witaminy D - 25 OH - u niemowląt i małych dzieci (z określeniem granicy wieku dziecka), Borrelia afzelli Przeciwciała IgG, Borrelia afzelli Przeciwciała IgM, Borrelia burgdorferi (Lyme) IgG Przeciwciała (anty-B.burgdorferi IgG), Borrelia burgdorferi (Lyme) IgM Przeciwciała (anty-B.burgdorferi IgM) zalecanych: pracownikom lesnym, zawodowym żołnierzom przebywającym w "zielonych" garnizonach, rolnikom i pracownikom rolnym z terenów bogatych w lasy, innym (proszę o wskazanie) grupom - zgodnie z zaleceniami

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ASG.4080.17.2019.TK; 19.07.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii

go to zlecenie