Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Targretin, beksaroten, kapsułki, 75 mg

Wskazanie:

ziarniniak grzybiasty (ICD-10: C84)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.3557.2019.3.AB; 25.07.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

go to zlecenie