Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie analizy w zakresie funkcjonowania POZ w systemie w relacji do innych elementów systemu (ambulatoryjna opieka specjalistyczna, szpital)

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ZPR.078.5.2019.AG; 25.07.2019

Zlecenie dotyczy:

 

go to zlecenie