Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Vectibix, Panitumumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml, 1, fiolka po 20 ml; Vectibix, Panitumumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml, 1, fiolka po 5 ml

Wskazanie:

Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (ICD-10 C18-C20)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.808.2019.PB.IV; PLR.4600.807.2019.PB.IV; 29.07.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie