Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Adcetris, Brentuximabum vedotinum, proszek do sprządzania koncentratu roztworu do infuzji, 50 mg, 1, fiol. proszku, kod EAN: 5909991004545

Wskazanie:

Leczenie opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30 (C 81 Choroba Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreślone chłoaniaki T)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.166.2019.13.AP; 30.07.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie