Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Bosulif, Bosutinib, tabletki powlekane à 100 µg

Wskazanie:

ostra białaczka limfoblastyczna Ph (ICD-10: C91.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4077.2019.AK; 02.08.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

go to zlecenie