Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cabometyx, Cabozantinibum, tabletki powlekane, 40 mg, 30, tabl., EAN: 3582186003954; Cabometyx, Cabozantinibum, tabletki powlekane, 20 mg, 30, tabl., EAN: 3582186003947; Cabometyx, Cabozantinibum, tabletki powlekane, 60 mg, 30, tabl., EAN: 3582186003961

Wskazanie:

Leczenie raka nerki (ICD-10 C64)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.4510.2018.16.PB; PLR.4600.4508.2018.13.PB; PLR.4600.4507.2018.13.PB; 02.08.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie