Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Avastin, bevacizumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 25 mg/ml, we wskazaniu: rozsiany platynooporny neuroendokrynny rak szyjki macicy (ICD-10: C53) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rozsiany platynooporny neuroendokrynny rak szyjki macicy (ICD-10: C53)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4419.2019.AK; 22.08.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.74.2019
(Dodano: 17.09.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 298/2019 do zlecenia 185/2019
(Dodano: 17.09.2019 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 78/2019 do zlecenia 185/2019
(Dodano: 01.10.2019 r.)

go to zlecenie