Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Imbruvica, ibrutynib, kapsułki twarde à 140 mg, we wskazaniu: nawracający i oporny chłoniak z małych limfocytów B (ICD-10: C83.8) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

nawracający i oporny chłoniak z małych limfocytów B (ICD-10: C83.8)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4434.2019.AK; 22.08.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT_422.73.2019
(Dodano: 24.10.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 297/2019 do zlecenia 186/2019
(Dodano: 17.09.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 77/2019 do zlecenia 186/2019
(Dodano: 21.10.2019 r.)

go to zlecenie