Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ajovy, fremanezumab, roztwór do wstrzykiwań, ampułko-strzykawka, 225 mg / 1,5 ml, we wskazaniu: napadowe migrenowe bóle głowy, bóle z odbicia

Wskazanie:

napadowe migrenowe bóle głowy, bóle z odbicia

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4525.2019.AD; 26.08.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.15.2019
(Dodano: 28.10.2019 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 100/2019 do zlecenia 188/2019
(Dodano: 30.10.2019 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 98/2019 do zlecenia 187/2019
(Dodano: 14.11.2019 r.)

go to zlecenie