Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych zgodnych z HTA, dotyczących zastosowania substancji czynnych: entecavirum i tenofovirum disoproxilum we wskazaniu określonym w załączonym programie lekowym: "Profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców orzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV (ICD_10: B18.0, B18.1, B18.9, B19.0, B19.9, C22.0, C82, C83, C85, C91, C92, D45, D47, D75, Z94"

Wskazanie:

"Profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców orzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV (ICD_10: B18.0, B18.1, B18.9, B19.0, B19.9, C22.0, C82, C83, C85, C91, C92, D45, D47, D75, Z94"

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.928.2019.MN; 28.08.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.16.2019
(Dodano: 14.12.2019 r.)

go to zlecenie