Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie rekomendacji wyboru do stosowania szczepionki przeciwko pneumokokom z uwzględnieniem porównania skuteczności dostępnych szczepionek przeciwko pneumokokom dla dzieci PCV13 i PCV10 w aspekcie aktualnych badań nad immunogennością obu preparatów, która posłuży do weryfikacji aktualnego sposobu zabezpieczania szczepionki do szczepień obowiązkowych w ramach PSO

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 ca ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ZPŚ.078.216.2019.JK; 29.08.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji

go to zlecenie