Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Verzenios, abemaciclibum, tabletki powlekane, 50 mg, 70 sztuk, kod EAN: 05014602500979; Verzenios, abemaciclibum, tabletki powlekane, 100 mg, 70 sztuk kod EAN: 05014602500986; Verzenios, abemaciclibum, tabletki powlekane, 150 mg, 70 sztuk kod EAN: 05014602500993, we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego z programu lekowego B.9. Leczenie raka piersi (ICD-10 C 50), gdzie lekma być stosowany w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy

Wskazanie:

B.9. Leczenie raka piersi (ICD-10 C 50), gdzie lekma być stosowany w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.711.2019; PLR.4600.712.2019; PLR.4600.714.2019; 30.08.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 193/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 193/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 193/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 193/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 193/2019
pdfUzupełnienie do zlecenia 193/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 193/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 15.11.2019 rr.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 193/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 •  

  Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP – 193, analiza OT.4331.49.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Verzenios (abemciclibum) w skojarzeniu z inhibitorami aromatazy w ramach programu lekowego: „ B.9. Leczenie raka piersi (ICD-10 C 50).”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Piotr Nowakowski vel Nestorowicz Przedstawiciel firmy Eli Lilly Polska

  pdf 01

  Dotyczy: Uwaga dotyczy wskazania krajów UE i EFTA, w których produkt leczniczy Verzenios objęty jest refundacją. Wnioskodawca zaktualizował dane przekazane Agencji o liczbie krajów UE i EFTA, w których produkt leczniczy Verzenios objęty jest refundację.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 104/2019 do zlecenia 193/2019
  (Dodano: 20.11.2019 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 102/2019 do zlecenia 193/2019
  (Dodano: 26.11.2019 r.)

  go to zlecenie