Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii dotyczącej oceny zmienionego programu lekowego B.1. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B (ICD-10: B18.1)

Wskazanie:

Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B (ICD-10: B18.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.929.2019.MN IK: 1748684; 11.09.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii

go to zlecenie