Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Egzysta, pregabalinum, kapsułki twarde, 75 mg, 14 kaps., EAN: 05906414001099; Egzysta, pregabalinum, kapsułki twarde, 75 mg, 56 kaps., EAN: 05906414001112; Egzysta, pregabalinum, kapsułki twarde, 150 mg, 56 kaps., EAN: 05906414001143; Egzysta, pregabalinum, kapsułki twarde, 150 mg, 14 kaps., EAN: 05906414001129; Egzysta, pregabalinum, kapsułki twarde, 300 mg, 14 kaps., EAN: 05906414001150; Egzysta, pregabalinum, kapsułki twarde, 300 mg, 56 kaps., EAN: 05906414001174, we wskazaniu: Leczenie bólu neuropatycznego pochodzenia obwodowego i ośrodkowego u osób dorosłych

Wskazanie:

ból neuropatyczny pochodzenia obwodowego i ośrodkowego u osób dorosłych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1363.2019.4.KK; PLR.4600.1364.2019.3.KK; PLR.4600.1365.2019.3.KK; PLR.4600.1366.2019.3.KK; PLR.4600.1367.2019.3.KK; PLR.4600.1368.2019.3.KK; 23.09.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie