Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ketocal 3:1. Ketocal 4:1, Ketocal 4:1 LQ, Ketocal 4:1 LQ Multi Fibre, we wskazaniu: deficyt transportera glukozy GLUT-1

Wskazanie:

deficyt transportera glukozy GLUT-1

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5079.2019.1.SG; 20.09.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgody na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

go to zlecenie