Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Avastin, bevacizumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, we wskazaniu: glejak wielopostaciowy (ICD-10: C71.9) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

glejak wielopostaciowy (ICD-10: C71.9)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.4938.2019.2.AB; 27.09.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

go to zlecenie