Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Relistor, methylnaltrexoni bromidium, roztwór do wstrzykiwań, 12 mg / 0,6 ml, 7 fiol., kod EAN: 05909990659944, we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1405.2019.1.RB; 19.09.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie