Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opracowanie koncepcji organizacji zakresu badań profilaktycznych u soób dorosłych w wieku czterdziesci lat i powyżej

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

IK.1825380/2019/AT; 17.10.2019

Zlecenie dotyczy:

opracowania koncepcji

go to zlecenie