Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Revlimid, lenalidomidum, kapsułki twarde à 10 mg we wskazaniu: wieloogniskowa choroba Castlemana - postać plazmatycznokomórkowa z zespołem POEMS - postać nawrotowa (ICD-10: D47.7) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

wieloogniskowa choroba Castlemana - postać plazmatycznokomórkowa z zespołem POEMS - postać nawrotowa (ICD-10: D47.7)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5727.2019.1.AK; 28.10.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 379/2019 do zlecenia 261/2019
(Dodano: 26.11.2019 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.99.2019
(Dodano: 27.11.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 117/2019 do zlecenia 261/2019
(Dodano: 05.12.2019 r.)

go to zlecenie