Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

MabThera, rituximab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, ampułka à 10 mg/ml we wskazaniu: niedokrwistość autoimmunohemolityczna z obecnością przeciwciał typu zimnego (ICD-10: D59.1) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

niedokrwistość autoimmunohemolityczna z obecnością przeciwciał typu zimnego (ICD-10: D59.1)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1879.2019.3.AK; 29.10.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.98.2019
(Dodano: 25.11.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 107/2019 do zlecenia 265/2019
(Dodano: 28.11.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 387/2019 do zlecenia 265/2019
(Dodano: 22.01.2012 r.)

go to zlecenie