Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Avastin, bevacizumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 25 mg/ml, we wskazaniu: rak szyjki macicy w IV stadium (ICD-10: C53.8) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak szyjki macicy w IV stadium (ICD-10: C53.8)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5929.2019.AK; 29.10.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.100.2019
(Dodano: 20.01.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 380/2019 do zlecenia 266/2019
(Dodano: 26.11.2019 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 105/2019 do zlecenia 266/2018
(Dodano: 03.12.2019 r.)

go to zlecenie