Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Metopirone, metyrapon, kapsułki miekkie 250 mg we wskazaniu: zespól Cushinga (ICD-10: E24) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

zespól Cushinga (ICD-10: E24)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5578.2019.1.AB; 31.10.2019
Pismem znak PLD.46434.5578.2019.4.AB z dn. 13.11.2019 r. wycofano zlecenie.

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

go to zlecenie