Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych, zgodnych z wytycznymi HTA, dotyczących zastosowania substancji czynnej pirfenidon w zakresie wskazania: alergiczne zapalenie pęcherzyków płuc z postępującym zwłóknieniem

Wskazanie:

alergiczne zapalenie pęcherzyków płuc z postępującym zwłóknieniem

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.1196.2019.RB; 30.10.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych

go to zlecenie