Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii oceniającej zasadność wprowadzenia zmian w dotychczasowym opisie programu lekowego: B.93. "Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych (ICD-10: C83, C85)"

Wskazanie:

leczenie chłoniaków złośliwych (ICD-10: C83, C85)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.1190.2019.AP; 05.11.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 396/2019 do zlecenia 270/2019
(Dodano: 11.12.2019 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4320.33.2019
(Dodano: 14.12.2019 r.)

go to zlecenie