Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii oceniającej zasadność wprowadzenia zmian w dotychczasowym opisie programu lekowego: B.93. "Piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych (ICD-10: C83, C85)"

Wskazanie:

leczenie chłoniaków złośliwych (ICD-10: C83, C85)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4604.1190.2019.AP; 05.11.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii

go to zlecenie