Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Blincyto, blinatumomabum, proszek do sporządzania koncentratu roztowru do infuzji, 38,5 mcg, 1, fiol. Proszku 1 fiol. roztworu stabilizującego 10 ml, kod EAN: 05909991256371, w ramach programu lekowego, we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Wskazanie:

we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1194.2019.14.AP; 06.11.2019
Pismem znak PLR.4600.1194.2019.21.MS z dn. 19.12.2019 zawieszono postępowanie.
Pismem znak PLR.4600.1194.2019.23.MS z dn. 03.01.2020 podjęto postępowanie.

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 272/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 272/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 272/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 272/2019
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 272/2019
pdfUzupełnienie do zlecenia 272/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 272/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 07.02.2020r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 272/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4330.18.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Mevalia PKU Motion we wskazaniu: fenyloketonuria

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Nie rozpoznano

  1.

  Łukasz Bołkun

  pdf 01

  Opinia własna nt leczenia we wnioskowanym wskazaniu.
  Bez wpływu na wnioskowanie z AWA.

  2. Prof. Aleksandra Butrym

  pdf 01

  Opinia własna nt leczenia we wnioskowanym wskazaniu.
  Bez wpływu na wnioskowanie z AWA.
  3. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek

  pdf 01

  Opinia własna nt leczenia we wnioskowanym wskazaniu.
  Bez wpływu na wnioskowanie z AWA.
  4. Anna Ejduk

  pdf 01

  Opinia własna nt leczenia we wnioskowanym wskazaniu.
  Bez wpływu na wnioskowanie z AWA.
  5. Iwona Hus

  pdf 01

  Opinia własna nt leczenia we wnioskowanym wskazaniu.
  Bez wpływu na wnioskowanie z AWA.
  6. Edyta Paczkowska

  pdf 01

  Opinia własna nt leczenia we wnioskowanym wskazaniu.
  Bez wpływu na wnioskowanie z AWA.
  7. Dr Paweł Szwedyk

  pdf 01

  Opinia własna nt leczenia we wnioskowanym wskazaniu.
  Bez wpływu na wnioskowanie z AWA.
  8. Tomasz Wróbel

  pdf 01

  Opinia własna nt leczenia we wnioskowanym wskazaniu.
  Bez wpływu na wnioskowanie z AWA.
  9. Agnieszka Głowacka

  pdf 01

  Opinia własna nt leczenia we wnioskowanym wskazaniu.
  Bez wpływu na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 14/2020 do zlecenia 272/2019
  (Dodano: 13.02.2020 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 14/2019 do zlecenia 272/2019
  (Dodano: 14.02.2020 r.)

  go to zlecenie