Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Avastin, bevacizumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 25 mg/ml, we wskazaniu: rozsiany gruczołowy rak szyjki macicy (ICD-10: C53) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rozsiany gruczołowy rak szyjki macicy (ICD-10: C53)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6255.2019.AK; 13.11.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOT.422.103.2019
(Dodano: 20.01.2020 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 397/2019 do zlecenia 273/2019
(Dodano: 11.12.2019 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 108/2019 do zlecenia 273/2019
(Dodano: 14.12.2019 r.)

go to zlecenie