Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Adcetris, brentuximab vedotin, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, fiolka à 50 mg, we wskazaniu: ziarniniak grzybiasty w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

ziarniniak grzybiasty

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.6221.2019.AK; 13.11.2019

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Raport Agencji:

pdfOT.422.102.2019
(Dodano: 09.12.2019 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 398/2019 do zlecenia 274/2019
(Dodano: 11.12.2019 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 109/2019 do zlecenia 274/2019
(Dodano: 23.12.2019 r.)

go to zlecenie