Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cabometyx, cabozantinibum, tabletki powlekane, 20 mg, 30, tabl., kod EAN: 3582186003947, Cabometyx, cabozantinibum, tabletki powlekane, 40 mg, 30, tabl., kod EAN: 03582186003954; Cabometyx, cabozantinibum, tabletki powlekane, 60 mg, 30, tabl, kod EAN: 03582186003961, w ramach programu lekowego Leczenie raka wątrobowokomórkowego przy zastosowaniu substancji czynnej kabozantynibu (ICD-10: C22.0)

Wskazanie:

Leczenie raka wątrobowokomórkowego przy zastosowaniu substancji czynnej kabozantynibu (ICD-10: C22.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.642.2019.MO; PLR.4600.640.2019.MO; PLR.4600.641.2019.MO; 13.11.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 276/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 276/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 276/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 276/2019
pdfAneks do zlecenia 276/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 276/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 24.01.2020r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 276/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.65.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją produktów leczniczych Cabometyx (kabozantynib) w ramach programu lekowego „Leczenie raka wątrobowokomórkowego przy zastosowaniu substancji czynnej kabozantynibu (ICD-10: C 22.0)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel

  pdf 01

  Brak uwag do AWA. Opinia eksperta na temat leku.

  2.

  Dr n. med. Emilia Filipczyk-Cisarż
  (ekspert kliniczny)

  pdf 01

  Uwaga dotyczy skorygowania danych przesłanych wcześniej przez eksperta do Agencji.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 9/2020 do zlecenia 276/2019
  (Dodano: 29.01.2020 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 9/2020 do zlecenia 276/2019
  (Dodano: 10.02.2020 r.)

  go to zlecenie