Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Hizentra, immunoglobulinum humanum normale (SCIg), roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml, 1, fiol. 50 ml, kod EAN: 05909991067380; Hizentra, immunoglobulinum humanum normale (SCIg), roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml, 1, fiol. 20 ml, kod EAN: 05909990869657; Hizentra, immunoglobulinum humanum normale (SCIg), roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml, 1, fiol. 5 ml, kod EAN: 05909990869541; Hizentra, immunoglobulinum humanum normale (SCIg), roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml, 1, fiol. 10 ml, kod EAN 05909990869572, we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego i uzgodnionego programu lekowego: B.67. „Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych (ICD-10: G61.8, G62.8, G63.1, G 70, G04.8, G73.1, G73.2, G72.4, G61.0, G36.0, M33.0, M33.1, M33.2)"

Wskazanie:

Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych (ICD-10: G61.8, G62.8, G63.1, G 70, G04.8, G73.1, G73.2, G72.4, G61.0, G36.0, M33.0, M33.1, M33.2)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.857.2019.RB; PLR.4600.858.2019.RB; PLR.4600.859.2019.RB; PLR.4600.860.2019.RB; 13.11.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 277/2019
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 277/2019
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 277/2019
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 277/2019
pdfAneks do zlecenia 277/2019
pdfUzupełnienie BIA do zlecenia 277/2019
pdfUzupełnienie AE do zlecenia 277/2019

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 277/2019

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 24.01.2020r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 277/2019

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  BIP - 277, analiza OT.4331.64.2019

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego Hizentra (immunoglobulina ludzka normalna) w ramach programu lekowego: „Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych (ICD-10: G61.8, G62.8, G63.1, G 70, G04.8, G73.1, G73.2, G72.4, G61.0, G36.0, M33.0, M33.1, M33.2)”.

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone

  1.

  M. Skotnicki - CSL Behring Sp. z o. o.

  pdf 01

  Dotyczy: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  Dotyczy:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  2.

  dr n. med. R. Bonek

  pdf 01

  Dotyczy: Proponowanego schematu monitorowania leczenia.
  Składający uwagi proponuje wprowadzenie schematu monitorowania, który zakładałby rzadsze wizyty kontrolne oraz rzadsze wykonywanie badań diagnostycznych w przypadku SCIg.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.
  Dotyczy: Wytycznych klinicznych i rekomendacji refundacyjnych odnalezionych w toku analizy.
  Składający uwagi podkreśla, że odnalezione wytyczne i rekomendacje zostały opublikowane przed rejestracją SCIg w leczeniu CIDP. Ponadto zwraca uwagę na korzyści indywidualne (pacjenta) oraz systemowe wynikające ze stosowania SCIg w miejsce IVIg.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  3.

  Prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek

  pdf 01

  Dotyczy: Wytycznych klinicznych i rekomendacji refundacyjnych odnalezionych w toku analizy.
  Składający uwagi podkreśla, że odnalezione wytyczne i rekomendacje zostały opublikowane przed rejestracją SCIg w leczeniu CIDP. Ponadto zwraca uwagę na korzyści indywidualne (pacjenta) oraz systemowe wynikające ze stosowania SCIg w miejsce IVIg.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  Dotyczy: Wytycznych klinicznych i rekomendacji refundacyjnych odnalezionych w toku analizy.
  Składający uwagi proponuje wprowadzenie schematu monitorowania, który zakładałby rzadsze wizyty kontrolne oraz rzadsze wykonywanie badań diagnostycznych w przypadku SCIg.
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy.

  go to zlecenie

   

  Dotyczy: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  Dotyczy: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 10/2020 do zlecenia 277/2019
  (Dodano: 29.01.2020 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 10/2020 do zlecenia 277/2019
  (Dodano: 11.02.2020 r.)