Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Hizentra, immunoglobulinum humanum normale (SCIg), roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml, 1, fiol. 50 ml, kod EAN: 05909991067380; Hizentra, immunoglobulinum humanum normale (SCIg), roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml, 1, fiol. 20 ml, kod EAN: 05909990869657; Hizentra, immunoglobulinum humanum normale (SCIg), roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml, 1, fiol. 5 ml, kod EAN: 05909990869541; Hizentra, immunoglobulinum humanum normale (SCIg), roztwór do wstrzykiwań, 200 mg/ml, 1, fiol. 10 ml, kod EAN 05909990869572, we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku refundacyjnego i uzgodnionego programu lekowego: B.67. „Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych (ICD-10: G61.8, G62.8, G63.1, G 70, G04.8, G73.1, G73.2, G72.4, G61.0, G36.0, M33.0, M33.1, M33.2)"

Wskazanie:

Leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych (ICD-10: G61.8, G62.8, G63.1, G 70, G04.8, G73.1, G73.2, G72.4, G61.0, G36.0, M33.0, M33.1, M33.2)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.857.2019.RB; PLR.4600.858.2019.RB; PLR.4600.859.2019.RB; PLR.4600.860.2019.RB; 13.11.2019

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

go to zlecenie